Κατασκευή αυτόνομης θέρμανσης σε ανακαίνιση σπιτιού

Πως να κάνετε κατασκευή αυτόνομης θέρμανσης σε ανακαίνιση σπιτιού. Απαντάμε στο εξής ερώτημα που αφορά γενικά στις ανακαινίσεις: Μένω σε μια παλιά πολυκατοικία. Πως μπορώ να κατασκευάσω  το δικό μου αυτόνομο σύστημα θέρμανσης;

Νομοθεσία για τις ανακαινίσεις σπιτιών

Καταρχήν ας εξετάσουμε τι προβλέπεται από την  νεότερη νομοθεσία για τις ανακαινίσεις σπιτιών. Αναφερόμαστε στη νομοθεσία που ψηφίστηκε πρόσφατα στην βουλή. Κάθε ιδιοκτήτης ενός  διαμερίσματος σε μια πολυκατοικία  έχει πλέον το απόλυτο δικαίωμα  να  αποκοπεί από το σύστημα της πολυκατοικίας. Στη συνέχεια μπορεί να κατασκευάσει ένα δικό του αυτόνομο σύστημα θέρμανσης το οποίο θα είναι στα μέτρα του. Με άλλα λόγια στην ανακαίνιση  σπιτιού έχει τη δυνατότητα να βάλει ότι εν πάση περιπτώσει  σύστημα θέρμανσης επιλέξει ο  κάθε ιδιοκτήτης. Στην κεντρική μας σελίδα μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ανακαίνιση σπιτιού.
ανακαίνιση σπιτιού ανακαίνιση σπιτιού

Αυτονομία σε κάθε διαμέρισμα

Προϋπόθεση για να υπάρχει η δυνατότητα  αυτονομία σε κάθε διαμέρισμα είναι η εξής. Ο ιδιοκτήτης ένα μήνα πριν  ξεκινήσει να φτιάξει το δικό του σύστημα  να ενημερώσει την διαχείριση της πολυκατοικίας. Πρέπει να αναφέρει ότι προτίθεται να αποκοπεί από το σύστημα το υφιστάμενο. Έχει την υποχρέωση να δηλώσει οτι θέλει να φτιάξει ένα δικό του σύστημα. Είναι σημαντικό και διευκρινίζω ότι δεν  ζητάει την έγκριση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν είναι προϋπόθεση. Προϋπόθεση είναι πολύ απλά  να ενημερώσει την πολυκατοικία. Πρέπει να ενημερώσει την διαχείριση ότι μετά από  1 μήνα, 2 μήνες,  εγώ θα αποκοπώ από το σύστημα και θα φτιάξω το δικό μου σύστημα.

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών κατά την ανακαίνιση με αυτονομία θέρμανσης

Υποχρέωση τώρα του κάθε ενός ιδιοκτήτη ο οποίος θέλει να αποκοπεί από το  σύστημα είναι η ακόλουθη. Πρέπει οι κάθετες σωλήνες  οι οποίες κατεβαίνουν  μέσα από το διαμέρισμα του  και έχουν κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω  να μονωθούν κατάλληλα. Αυτό πρέπει να γίνει ούτως ώστε να μην θερμαίνεται το διαμέρισμα μέσω των σωληνώσεων που περνάνε μέσα από το διαμέρισμα του. Από εκεί και μετά δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για την αυτόνομη θέρμανση στην ανακαίνιση. Και καμία άλλη προϋπόθεση  για το καθέναν  ο οποίος θέλει  να αποκοπεί από το σύστημα της πολυκατοικίας και να  φτιάξει ένα δικό του.

Το παλιό μονοσωλήνιο  σύστημα των πολυκατοικιών

Τώρα πως ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό.  Καταρχήν το παλιό μονοσωλήνιο  σύστημα των πολυκατοικιών. Σύστημα σωληνώσεως το οποίο λειτουργούσε με κάθετες  στήλες οι οποίες ξεκινούσαν από το πρώτο όροφο  και έφταναν μέχρι το τελευταίο όροφο. Αυτό γινόταν για κάθε θερμαντικό σώμα. Δηλαδή για κάθε θερμαντικό σώμα  ανέβαινε μία κάθετη στήλη  η οποία ήταν η είσοδος θερμού νερού.  Και δίπλα ακριβώς ένα ζευγάρι σωληνώσεων  το οποίο ήταν η εισαγωγή  ζεστού νερού και η επιστροφή ζεστού νερού. Έτσι λειτουργούσε το παλιό σύστημα.  Και για αυτό  θερμαινόντουσαν όλα τα διαμερίσματα μαζί.

Πως θα κατασκευαστεί ένα αυτόνομο σύστημα θέρμανσης

Τώρα για να κατασκευαστεί ένα αυτόνομο σύστημα θέρμανσης θα πρέπει να γίνουν καινούργιες σωληνώσεις  μέσα στο διαμέρισμα. Οι υφιστάμενες σωληνώσεις  δηλαδή  ακυρώνονται όταν φτιάχνουμε το νέο αυτόνομο σύστημα θέρμανσης. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν  και δεν μπορούν να λειτουργήσουν  με ένα καινούργιο αυτόνομο σύστημα  το οποίο θα φτιάξει ο ιδιοκτήτης. Άρα λοιπόν οι υφιστάμενες σωληνώσεις  απομονώνονται, ακυρώνονται. Εμείς έχουμε μεγάλη εμπειρία στα συστήματα αυτόνομης θέρμανσης.
Κατασκευή αυτόνομης θέρμανσης σε ανακαίνιση σπιτιού Κατασκευή αυτόνομης θέρμανσης σε ανακαίνιση σπιτιού

Σωληνώσεις αυτόνομης θέρμανσης

Και φτιάχνεται ένα καινούργιο σύστημα  σωληνώσεων το οποίο αποτελείται  από ζευγάρια εισαγωγής  και εξαγωγής ζεστού νερού για κάθε σώμα ξεχωριστά. Το οποίο το  κάθε ζευγάρι καταλήγει σε  ένα κολεκτέρ  σημείο συγκέντρωσης δηλαδή  όλων των σωληνώσεων της αυτόνομης θέρμανσης. Σύστημα το οποίο συνήθως  κατασκευάζεται στην βεράντα ενός  του κάθε διαμερίσματος. Από το σημείο δηλαδή συγκέντρωσης  όλων των σωληνώσεων  κοινώς κολεκτέρ  φεύγουν και αυτό βέβαια είναι το ιδανικό για την αυτόνομη θέρμανση.

Κολεκτερ για την αυτόνομη θέρμανση

Φεύγουν για κάθε θερμαντικό σώμα  μία σωλήνα εισαγωγής  ζεστού νερού  και μία σωλήνα επιστροφής  ζεστού νερού για το άλλο σώμα. Το ίδιο ένα ζευγάρι  για το άλλο σώμα άλλο ζευγάρι. Άρα συγκεντρώνουμε 5-6-7 ζευγάρια  σωληνώσεων το οποίο το κάθε ζευγάρι έχει μία εισαγωγή. Και μία επιστροφή  και όλα αυτά τα ζευγάρια  συγκεντρώνονται στο κολεκτέρ στο σημείο συγκέντρωσης στην βεράντα. Εκεί υπάρχουν βάνες και διακοπτάκια  για κάθε ζευγάρι  το οποίο πηγαίνει προς το διαμέρισμα.

Τι πηγές θέρμανσης υπάρχουν

Και κατά αυτό τον τρόπο  πάνω λοιπόν σε αυτό το κολεκτέρ, εφόσον γίνει αυτή η κατασκευή  είναι έτοιμη η αυτονομία  για να τροφοδοτηθεί με οποιαδήποτε  πηγή θέρμανσης επιλέξει ο ιδιοκτήτης. Για το τι πηγές θέρμανσης υπάρχουν. Θα τα πούμε σε άλλο βίντεο, καινούργιο βίντεο όπου  εκεί θα αναλύουμε τι είναι πιο οικονομικό. Θα εξετάσουμε τι έχει την μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Μελετάμε ποια μονάδα  θέρμανσης  μπορεί να είναι η αντλία θερμότητας. Μπορεί να είναι το φυσικό αέριο. Επίσης μπορεί να είναι λέβητας πετρελαίου. Μια εναλλακτική πρόταση μπορεί να είναι λέβητας πέλετ. Ακόμα σε άλλο βίντεο αναλύουμε  αν θέλετε το πόσο  οικονομικό είναι ένα σύστημα ως προς  το κόστος κτίσης καταρχήν. Και δεύτερον εξετάζουμε τςι πηγές θέμανσης ως προς την κατανάλωση.

Πως φτιάξει ο ιδιοκτήτης ένα δικό του αυτόνομο σύστημα  θέρμανσης

Ωστόσο στο παρόν βίντεο μιλάμε μόνο  για την δυνατότητα που έχει αυτή τι στιγμή  ο κάθε ιδιοκτήτης  να αποκοπεί από το σύστημα  της πολυκατοικίας. Με ποιο τρόπο μπορεί ο ιδιοκτήτης σπιτιού κατά την ανακαίνιση να κατασκευάσει  ένα δικό του αυτόνομο σύστημα  θέρμανσης. Το σύστημα το περιέγραψα προηγουμένως  πως ακριβώς είναι και πως λειτουργεί. Το ζητούμενο είναι τώρα  με ποιον τρόπο  θα κατασκευαστεί υπό την έννοια ότι θα  γίνουν και αρκετά μερεμέτια  για να γίνει όλο το σύστημα.

Επιλογές αν γίνει ανακαίνιση σπιτιού

Καταρχήν εάν και εφόσον γίνει η ανακαίνιση  του σπιτιού ή ανακαίνιση των δαπέδων του σπιτιού  τότε τα  πράγματα διευκολύνονται.  Διότι στην περίπτωση της ανακαίνισης σπιτιού  οι σωληνώσεις  θα περάσουν  μέσα από το δάπεδο. Κατά την ανακαίνιση θα περάσουν πάνω στο δάπεδο θα μπει καινούργιο πλακάκι. Με άλλα λόγια εν  πάση περιπτώσει  ξύλο τι μπορεί να μπει  κατά συνέπεια εκεί είναι μια  εύκολη αν θέλετε  ιστορία.

Επιλογές εαν δεν κάνετε ανακαίνιση δαπέδων

Αν όμως ο ιδιοκτήτης δεν κάνει κάποια ανακαίνιση των δαπέδων του  έχει τις εξής επιλογές. Αυτό βέβαια παίζει ρόλο η διαρρύθμιση  του σπιτιού. Καλό είναι να εξετάσετε πως είναι  διαρρυθμισμένο. Θα ήταν ευκολότερο αν κάνατε ανακαίνιση δαπέδων. Εάν παραδείγματος χάρη  έχει πολλές βεράντες περιμετρικά. Εκεί η δρομολόγηση, η όδευση αν θέλετε  των σωληνώσεων  μπορεί να γίνει περιμετρικά  μέσω των βεραντών. Σε αυτή την περίπτωση ανακαίνισης πιθανώς και να μην χρειαστεί να γίνουν πολλά μερεμέτια  μέσα στο σπίτι. Εδώ να σημειώσουμε οτι εάν υπάρχουν μικρότερες βεράντες  και η διαρρύθμιση δεν βολεύει τότε αναγκαστικά  κάπου θα περάσει ή από τις τοιχοποιίες  του σπιτιού. Εναλλακτικά μπορεί να περάσει κάπου από το δάπεδο του σπιτιού  ή από το δάπεδο της βεράντας. Ίσως χρειαστει ανακαίνιση στα δάπεδα.  Εναλλακτικά εάν γίνει ανακαίνιση μπορεί να περάσει περιμετρικά έξω της βεράντας. Εν πάση περιπτώσει όμως από κάπου πρέπει να περάσουν οι σωληνώσεις. Αυτό είναι απαραίτητο για να γίνει το καινούργιο σύστημα  αυτονομίας θέρμανσης σε συνδυασμό με ανακαίνιση δαπέδων.

Μερεμετια από την Enfe.gr

Αυτό βέβαια κατά περίπτωση ανακαίνισης επιλέγεται από την Enfe.gr ανάλογα με την διαρρύθμιση του διαμερίσματος. Επιλέγουμε ποια θα είναι η όδευση των σωληνώσεων  και με ποιον τρόπο  θα τοποθετηθεί το σύστημα  της αυτονομίας  με τα λιγότερα δυνατόν μερεμέτια. Φροντίζουμε ούτως ώστε να μην έχει  πολλά σκαψίματα και πολλά μερεμέτια μέσα στο σπίτι. Σε κάθε περίπτωση κάποια μερεμέτια  οπωσδήποτε θα πρέπει  να γίνουν και  αν υποθέσουμε ότι οι σωληνώσεις πάνε περιμετρικά  μέσω των βεραντών κλπ.  Εκεί που είναι το θερμαντικό σώμα εκεί  θα πρέπει να γίνει ένα ξετρύπημα αν θέλετε στον τοίχο. Το κάνουμε αυτό για να συνδεθεί με το σώμα. Αυτό βέβαια είναι το μικρότερο μερεμέτι. Μπορεί να χρειαστεί να γίνουν και μεγαλύτερα. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι  μια δύσκολη αν θέλετε  διαδικασία. Εμείς έχουμε τον τρόπο να περιορίσουμε στο ελάχιστο τα μερεμετια.

Καλύτερη δυνατή  όδευση  των σωληνώσεων

Πάντα υπάρχουν οι τρόποι  για να υπάρχει η καλύτερη δυνατή  όδευση  των σωληνώσεων. Η όδευση γίνεται από το κολεκτλέρ που είναι το σημείο συγκέντρωσης των σωληνώσεων  προς τα σώματα. Ένα ζευγάρι για κάθε σώμα είναι  το ιδανικό. Διότι αν και εφόσον  υπάρχει για κάθε σώμα  πάει ένα ζευγάρι δηλαδή μια είσοδος   και μία επιστροφή. Σε αυτή την περίπτωση  έχει πολύ μεγαλύτερη απόδοση  το σύστημα το οποίο φτιάχνουμε.

Τεχνικές αυτόνομης θέρμανσης

Ενδεικτικά θα δούμε ότι  σε αυτόνομες θερμάνσεις  οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια  οι εργολάβοι συνήθως για να κάνουν οικονομία  στις σωληνώσεις κλπ. Έφευγε από το κολεκτέρ  μία σωλήνα εισαγωγής ζεστού νερού. Πέρναγε ένα σώμα στην συνέχεια  πήγαινε στο δεύτερο σώμα. Πήγαινε επίσης πολλές φορές και σε τρίτο σώμα. Και μετά επέστρεφε.  Εκεί γινόταν μεγαλύτερη οικονομία  στις σωληνώσεις  που έκαναν και εξής. Αλλά  όμως αν  γίνει αυτό δηλαδή κάθε ζευγάρι που φεύγει από το κολεκτέρ  περάσει από δύο και ενδεχομένως από τρία σώματα.

Απώλειες θερμότητας μεταξύ των σωμάτων καλοριφέρ

Αυτό σημαίνει ότι όταν  πάει στο πρώτο σώμα  εκεί θα πάει με μια θερμοκρασία  70 βαθμούς  ας πούμε. Πηγαίνοντας στο δεύτερο σώμα θα έχει απώλεια  θερμοκρασίας. Διότι έχει περάσει όλο το πρώτο σώμα,  πηγαίνοντας στο δεύτερο σώμα  θα πάει στους 55 βαθμούς και στους 50 βαθμούς. Πηγαίνοντας λοιπόν  και στο τρίτο σώμα  εκεί θα πάει στους 35-40 βαθμούς και θα επιστρέψει. Αν γίνει αυτό όμως  όπως βλέπουμε συνήθως  και όπως έχουμε παρατηρήσει όλοι  ότι  όταν ανάβουμε την αυτονομία κάποια σώματα ζεσταίνονται αμέσως. Και κάποια σώματα ζεσταίνονται μετά και ζεσταίνονται λιγότερο από το πρώτο σώμα.

Βελτιωμένη αυτόνομη θέρμανση

Αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχει  για κάθε σώμα  μία είσοδος και μία επιστροφή.  Εάν υπάρξει μία είσοδος και μία επιστροφή  για κάθε σώμα  τότε σε αυτή την περίπτωση  όλα τα σώματα θα έχουν την ίδια θερμοκρασία. Εννοείται βεβαίως οτι όλα τα σώματα θα ζεσταίνονται ταυτόχρονα. Όταν λέμε οτι όλα τα σώματα θερμαίνονται ταυτόχρονα είναι μία λεπτομέρεια η οποία όμως είναι   πολύ σημαντική. Εϊναι η προϋπόθεση για να έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα  στην αυτονομία θέρμανσης σαν  πρώτον. Και δεύτερον  να έχουμε και μεγαλύτερη οικονομία. Βεβαίως έχουμε λίγες σωληνώσεις παραπάνω ναι.  το αποτέλεσμα όμως είναι  βέλτιστο. Και βεβαίως αξίζει το κόπο  για  λίγα μέτρα σωλήνας  να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο  θα τροφοδοτείται  κατά αυτό τον τρόπο το οποίο σας περιέγραψα. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ. Μετατρέπουμε το παλιό σας σπίτι σε νεόδμητο.