ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 2019-05-09T13:53:59+00:00

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Τοιχοποιίες- επιχρίσματα-τσιμεντοκονίες- οπλισμένο σκυρόδεμα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ