Οδηγός ανακαίνισης βήμα προς βήμα

Οδηγός ανακαίνισης νούμερο 2. Βήμα προς βήμα πως πρέπει να προχωρήσει κάποιος που σκέφτεται να ανακαινίσει το χώρο του.

Οδηγός ανακαίνισης

Αναφερόμαστε στον οδηγό ανακαίνισης νούμερο 2. Επιλέξαμε αυτό το όνομα διότι στην ιστοσελίδα μας Enfe.gr υπάρχει κάποιο άλλο βίντεο οδηγός ανακαίνισης. Όπως αυτό το βίντεο, έτσι και στον οδηγό ανακαίνισης Νο 1περιγράφονται με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες όλες οι εργασίες της ανακαίνισης. Εξηγούμε πως πρέπει να γίνει η ανακαίνιση ενός σπιτιού. Δείχνουμε ποια είναι τα κατάλληλα υλικά και προϊόντα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και με ποιον τρόπο πρέπει να εκτελεστούν οι εργασίες ούτως ώστε το αποτέλεσμα από μία ανακαίνιση να είναι ένα ποιοτικό ένα βέλτιστο αποτέλεσμα. Επιπλέον στο συγκεκριμένο βίντεο το οποίο σας λέω θα υπάρχουν λεπτομερειακές περιγραφές σχετικά με τα υλικά και τα προϊόντα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Εδώ βρίσκεται ο πρώτος οδηγός ανακαίνισης.

Ανακαίνιση σπιτιού

Στο παρόν βίντεο ο οδηγός ανακαίνισης νούμερο 2 θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε έτσι κάποιες κατευθύνσεις σχετικό με αυτό που γράφουμε. Ο οδηγός ανακαίνισης παρουσιάζει βήμα προς βήμα πως ξεκινάει κάποιος ο οποίος έχει κατά νου να ανακαινίσει το χώρο του. Δείχνει ποια είναι τα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσει σταδιακά σιγά σιγά για να καταλήξει με στόχο πάντα, να κάνει αυτά τα βήματα στην ανακαίνιση του σπιτιού. Βήματα τα οποία θα είναι προς την κατεύθυνση και προς ένα τελικό αποτέλεσμα να επιτύχει μέσα από την καλύτερη αξιολόγηση. Να επιτύχει να επιλέξει αυτόν τον οποίο θα του κάνει την ανακαίνιση στο να επιλέξει τον καλύτερο για να έχει και το βέλτιστο και το καλύτερο αποτέλεσμα. Καταρχήν κάποιος ο οποίος σκέφτεται να ανακαινίσει το χώρο του βλέπει λίγο το πορτοφόλι του. Δηλαδή κοιτάζει το μπάτζετ του. Προσέχουμε το κόστος ανακαίνισης. Και αυτό υπό την έννοια ότι δηλαδή εγώ αυτή την στιγμή έχω 10 δραχμές ξέρω εγώ και αυτές θα πρέπει να ανακαινίσω το χώρο μου. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για την ανακαίνιση σπιτιού.

Κόστος ανακαίνισης

Ερχόμαστε τώρα να μιλήσουμε για το κόστος ανακαίνισης ενός σπιτιού. Και επειδή τα μπάτζετ στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι λίγο περιορισμένα σε όλους μας, σαφώς λοιπόν ο καθένας κοιτάζει με τα λιγότερα χρήματα να κάνει ότι καλύτερο μπορεί να κάνει. Όλοι θέλουν χαμηλό κόστος ανακαίνισης. Θα είναι όμως λάθος να πει ότι εγώ διαθέτω 100 δραχμές και θα πρέπει να κάνω 15 εργασίες. Υπό την έννοια ότι εάν αυτό το μπάτζετ δεν φτάνει για τις 15 εργασίες είναι προτιμότερο να γίνουν 13 οι εργασίες ανακαίνισης. Τότε κάνουμε σωστή διαχείριση του κόστους ανακαίνισης. Αλλά αυτές οι εργασίες οι οποίες θα γίνουν να είναι ολοκληρωμένες. Αυτό σημαίνει να μην υπάρχουν ημίμετρα, βελτιώσεις ή διορθώσεις π.χ υπάρχει η διαδικασία 3 που προτείνουν πολλές εταιρείες που γράφουν στις ιστοσελίδες τους κτλ. Περιγράφοντας τις εργασίες, τα πακέτα τους κτλ. μπορείτε να αποκτήσετε μια εικόνα για το κόστος της ανακαίνισης.

Ανακαίνιση στα ηλεκτρολογικά

Ότι περιλαμβάνεται η βελτίωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, γενναίες παροχές κλπ. Και νέοι πριζοδιακόπτες ας πούμε. Αυτό είναι ένα ημίμετρο, σε ένα παλιό σπίτι 40 χρονών κλπ. Με δεδομένου ότι όταν κατασκευάστηκε τα υλικά και τα προϊόντα δεν είχαν αυτά τα οποία χαρακτηριστικά που έχουν σήμερα. Και αν υπολογίσεις την διαδρομή το πέρασμα του χρόνου ότι έχουν λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της φθοράς των υλικών και προϊόντων δεν μπορείς να φτιάξεις μια ηλεκτρική εγκατάσταση βελτιώνοντας την. Είναι ημίμετρο και είναι λάθος για την ανακαίνιση στα ηλεκτρολογικά. Θα πρέπει η ηλεκτρική εγκατάσταση παραδείγματος χάρη του σπιτιού να αντικατασταθεί πλήρως. Δηλαδή να ακυρωθεί η υφιστάμενη ηλεκτρική εγκατάσταση και να κατασκευαστεί μια καινούργια εγκατάσταση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εάν και εφόσον μπει σε αυτή την κατεύθυνση ξέρεις ότι με τα ηλεκτρικά σου έχεις ξεμπλέξει. Και δεν έχεις μπει σε ένα ημίμετρο ανακαίνισης ηλεκτρολογικών το οποίο βελτίωσες ορισμένα πράγματα. Αλλά στην πορεία τα υφιστάμενα καλώδια, τα παλιά καλώδια ενδεχομένως να σου δημιουργήσουν προβλήματα και να έχεις προβλήματα και στο μέλλον και να είσαι αναγκασμένος να κάνεις επανακατασκευές, διορθώσεις, επαναδιορθώσεις κλπ. Άρα στην συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγουμε ανάλογα με το μπάτζετ που έχουμε τις εργασίες τις οποίες θα κάνουμε υπό την προϋπόθεση ότι η εργασίες οι οποίες θα γίνουν, θα είναι ολοκληρωμένες εργασίες. Kαι όχι βελτιώσεις και ημίμετρα στην ανακαίνιση των ηλεκτρολογικών.

Συνεργεία ανακαίνισης σπιτιού

Πάμε παρακάτω ξεκινάμε με την επιλογή μια εταιρείας η οποία θα αναλάβει να εκτελέσει το έργο. Σε προηγούμενο βίντεο το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα μας Enfe.gr με χαρακτηριστικό τίτλο ανακαινίζοντας το σπίτι τι να επιλέξω συνεργεία. Ή να επιλέξω μια εταιρεία και με ποια κριτήρια θα επιλέξω την καλύτερη εταιρεία. Υπάρχει το συγκεκριμένο βίντεο το οποίο εκεί θα μπορείτε να δείτε το κατά την γνώμη μας αν θέλετε γιατί το πάντα την γνώμη μας βλέπουμε. Ποια είναι τα κριτήρια και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να αξιολογήσει κάποιος για να επιλέξει την καλύτερη εταιρεία για να έχει και το βέλτιστο αποτέλεσμα. Και βεβαίως αποκλείοντας αν δείτε από το παρόμοιο από την επιλογή του ιδιοκτήτη το γεγονός να επιλέξει με δικά τους συνεργεία να εκτελέσει την ανακαίνιση. Το περιγράφουμε στο άλλο βίντεο με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Τι θέματα και τι προβλήματα θα αντιμετωπίσει εάν επιλέξει συνεργεία υπό την έννοια ότι δεν είναι 1 ή 2 ή 15 συνεργεία 15-20 εργασίες οι οποίες θα γίνονται μέσα στην οικοδομή. Κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι πολύ τυχερός και πολύ αυτός ούτως ώστε να καταφέρει να επιλέξει συνεργεία με τεχνική κατάρτιση και με ευσυνειδησία.

Έπιπλα μπάνιου τιμές

Ας πάρουμε ως παράδειγμα τις τιμές στα έπιπλα μπάνιου. Γιατί αν το κάθε συνεργείο δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και δεν έχει ευσυνειδησία κλπ. Το συνεργείο ή ο τεχνίτης, ο απλός τεχνίτης θα σε δει για πρώτη φορά και δεν θα σε ξανά δει πάλι. Υπό την έννοια ότι θα κάνει μια εργασία θα πάρει 5 φράγκα και θα πάει στο σπίτι του το μόνο που το ενδιαφέρει είναι το πως θα πάρει περισσότερα λεφτά ή πως θα καθυστερήσει ή πως θα κάνει οτιδήποτε ή πως θα κλέψει ή δεν ξέρω εγώ τι σε υλικά, σε προϊόντα κλπ. Ώστε να εξοικονομήσει περισσότερα λεφτά για την τσέπη του. Γιαυτό δεν έχει νόημα να αναζητήσετε για έπιπλα μπάνιου τιμές, αλλά για ποιότητα ανακαίνισης μπάνιου. Αυτή είναι η καταστροφική νοοτροπία των συνεργείων τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν είναι και Ελληνικά συνεργεία είναι ξένα συνέργεια. Συνήθως είναι συνεργεία ανακαίνισης Αλβανικά, Ρουμάνικα από όλες τις φυλές του Ισραήλ αυτή την στιγμή. Και αυτό βεβαίως το λέω ότι υπό την έννοια ότι σαν εταιρεία έχουμε εργασίες 365 ημέρες το χρόνο και έχουμε συγκεκριμένα και επιλεγμένα συνεργεία. Και πάλι είναι πολύ δύσκολο να ελέγξουμε τα συνεργεία διότι η νοοτροπία των συνεργείων είναι πως θα τα πάρουμε πως θα τα αρπάξουμε κλπ. Στην εταιρεία μας θα βρείτε τις καλύτερες τιμές στα έπιπλα μπάνιου.

Οδηγός ανακαίνισης βήμα προς βήμα

Επιλογή εταιρείας για την ανακαίνιση του σπιτιού σας

Έχουμε βρει εν πάση περιπτώσει θα το δείτε στο άλλο το βίντεο δεν θέλω να κάνω επανάληψη του άλλο βίντεο και να χάνουμε την κατεύθυνση μας. Άρα λοιπόν ξεκινάμε βήμα προς βήμα πως θα κάνει κάποιος την ανακαίνιση του χώρου του. Απευθύνεται σε 1-2 εταιρείες και παίρνει συγκεκριμένες προσφορές. Έρχεται κάποιος από την εταιρεία βλέπει, αξιολογεί κάνει κάποιες προτάσεις. Για παράδειγμα αν πρόκειται να γίνει καινούργια διαρρύθμιση του χώρου να γκρεμιστούν κάποιοι τοίχοι για να δημιουργηθούν κάποιοι χώροι και να εξοικονομηθούν κάποιοι χώροι και να γίνει πιο λειτουργικό το σπίτι κλπ. Από εκεί και μετά δέχεται τις προτάσεις των εταιρειών με τοπογραφικά και με κατόψεις. Εδώ θα πούμε πως θα διαρρυθμιστεί θα γίνει καινούργια διαρρύθμιση του σπιτιού ούτως ώστε το σπίτι να γίνει πιο λειτουργικό και πιο ευέλικτο. Υπό την έννοια ότι τα παλιά σπίτια συνήθως είχαν άχρηστους χώρους, κάποια χολ εκεί πέρα τα οποία ήταν ανεκμετάλλευτα. Έχουν κάποιους κλειστούς χώρους μικρές κουζουνίτσες κλπ. Ίσα που χώραγες μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις η ενοποίηση των χώρων όλων αυτών και να γκρεμίζεις ανάλογα πως είναι δομημένο. Βέβαια και το σπίτι στις περισσότερες περιπτώσεις βγαίνει ένα βέλτιστο ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα ενοποιώντας τους χώρους. Διότι στην συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να κερδίσεις ένα χώρο παραπάνω και να βγάλεις ένα υπνοδωμάτιο παραπάνω. Το οποίο θα είναι χρήσιμο και αν ενοποιήσεις τους χώρους κουζίνας, σαλονιού κλπ. Αυτό βέβαια είναι κατά περίπτωση όπως ακριβώς ανάλογα το πως είναι δομημένο το κάθε κτίριο ή κάθε οικεία ή το κάθε σπίτι.

Παίρνοντας λοιπόν καταλήγεις δηλαδή ο κάθε ένας ιδιοκτήτης με αυτή την διαδικασία καταλήγει και επιλέγει πως ακριβώς θα γίνει το σπίτι του. Επιλέγει ποια θα είναι η διαρρύθμιση η οποία θα γίνει. Αποφασίζει επίσης και πως ακριβώς θα γίνει το σπίτι του και από εκεί και μετά αφού έχει καταλήξει έχει δει το μπάτζετ.

Κριτήρια επιλογής εταιρείας ανακαινίσεων

Στην συνέχεια λοιπόν του βίντεο μείναμε στην διαδικασία την οποία ο ιδιοκτήτης έχει καταλήξει όσον αφορά την καινούργια διαρρύθμιση. Έχει επιλέξει εαν θα γίνει καινούργια διαρρύθμιση στο χώρο του. Και μπαίνει στην διαδικασία να επιλέξει κάποια εταιρεία. Ενδεχομένως ο καθένας θα θέλει και ο στόχος του είναι να επιλέξει την πιο καταρτισμένη και την πιο καλύτερη εταιρεία. Και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα στοίχημα κατά πόσο η αξιολόγηση η οποία θα κάνει όσον αφορά τις κάποιες προσφορές οι οποίες θα έχει. Αφού θα έχει να μπει στην διαδικασία να φωνάξει 1-2-3 εταιρείες για να του κάνουν τις προτάσεις του. Και στην συνέχεια να πάρει τις αντίστοιχες προσφορές, Εκεί λοιπόν θα μπει στην διαδικασία να αξιολογήσει όχι πάντα με κριτήριο το χρηματικό ποσό το οποίο θα αναφέρει κάθε προσφορά. Αλλά με πάρα πολλές παραμέτρους όπως έχω εξηγήσει στο προηγούμενο βίντεο το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Εκεί ασχολούμαστε με το δίλημμα τι πρέπει ο καθένας ο οποίος σκέφτεται ο καθένας να κάνει μία ανακαίνιση να επιχειρήσει με συνεργεία ή να επιλέξει μια εταιρεία και ποια τα χαρακτηριστικά. Και με ποιο κριτήριο θα επιλέξει την καλύτερη εταιρεία. Λοιπόν εκεί κάνουμε μια ευρύτερη ανάλυση ποια είναι τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να επιλέξεις στην συγκεκριμένη περίπτωση. Θα αναφέρω 2-3 κριτήρια έτσι κατά την γνώμη μου και πρέπει να προσέξει κάποιος. Χωρίς να μπω σε κάποια μεγάλη ανάλυση αν θέλει να το δει κάποιος θα το δει στο άλλο βίντεο το οποίο το προανέφερα.

Προσφορά ανακαίνισης σπιτιού

Παίρνοντας λοιπόν μία προσφορά κάποιος εκείνο το οποίο κατά βάση πρέπει να προσέξει είναι κατά πόσο είναι αναλυτική η προσφορά η οποία έχει στα χέρια του. Και αυτό υπό την έννοια ότι όσο πιο αναλυτική και πιο λεπτομερειακή είναι η προσφορά. Εαν περιγράφει με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Τι υλικά, τι προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ποια είναι τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης ποια είναι η αξία των προϊόντων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Και τελευταίο με ποιον τρόπο πρέπει να εκτελεστούν οι εργασίες. Γιατί δεν φτάνουν μόνο τα υλικά και προϊόντα τα οποία εν πάση περιπτώσει μπορεί να επιλέξει να είναι καλή ποιότητας κλπ. Μεγάλη σημασία παίζει και ο τεχνίτης. Δηλαδή ο τεχνίτης ο οποίος θα καθοδηγείται από κάποιον υπεύθυνο της εταιρείας. Υπεύθυνος ο οποίος θα τον καθοδηγεί με ποιον τρόπο θα πρέπει να εκτελέσει τις εργασίες. Δηλαδή είναι δύο κριτήρια τα οποία τίθενται για να υπάρχει ένα βέλτιστο αποτέλεσμα. Το πρώτο κριτήριο για μια ποιοτική ανακαίνιση είναι η ποιότητα των υλικών και των προϊόντων. Και το δεύτερο κριτήριο για να είναι απιτυχημένη η εργασία ανακαίνισης είναι η τεχνική και ποιοτική κατάρτιση του τεχνίτη ο οποίος θα κάνει τις εργασίες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση εάν η προσφορά, συγκεκριμένα η δικιά μας προσφορά η οποία δίνουμε είναι γύρω στις 40-50 σελίδες κάπου εκεί πέρα. Εκεί περιγράφουμε με χαρακτηριστική λεπτομέρεια τα πάντα. Και τα υλικά και τα προϊόντα. Δείχνουμε τι τεχνικά, τι ποιοτικά χαρακτηριστικά έχει το κάθε προϊόν. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί ή θα πρέπει να μπει το συγκεκριμένο προϊόν. Έχει στοιχεία, έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν έχει μάρκες αλλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον ακόμα και με βίντεο έχουμε όλες τις εργασίες σχεδόν με ποιον τρόπο εκτελούνται οι εργασίες. Πιάνουμε δηλαδή στην προσφορά μας μέσα έχουμε και links τα οποία σε κατευθύνουν σε βίντεο με ποιον τρόπο θα εκτελεστεί η κάθε συγκεκριμένη εργασία.

Παράμετροι επιτυχημένης ανακαίνισης σπιτιού

Μεγάλο ρόλο παίζει ας πούμε και οι άλλοι παράμετροι. Πάρα πολλοί παράμετροι παίζουν ρόλο ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να κάνει μια καλή αξιολόγηση και να επιλέξει το καλύτερο. Αλλά ένα από το βασικότερο, ένα από τα βασικά πράγματα που πρέπει να προσαχθούν είναι η προσφορά που δίδεται. Κατά πόσο είναι αναλυτική. Και αυτό υπό την έννοια να δώσω ένα παράδειγμα ότι αν δεν υπάρχει σαφής περιγραφή μέσα των υλικών και προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως από πολλές εταιρείες να γίνεται τεχνηέντως. Δηλαδή να μην κάνουν αναλύσεις σε λεπτομερειακές για να έχουν κάποιο όφελος στην συνέχεια, να δώσω ένα παράδειγμα.

Τοποθέτηση πλακιδίων

Μπαίνουμε στην διαδικασία της επιλογής των πλακιδίων που πρέπει να μπουν μέσα στο σπίτι. Και με ποιον τρόπο πρέπει να γίνει η εφαρμογή, η επικόλληση των πλακιδίων. Εκεί λοιπόν στην συγκεκριμένη περίπτωση εφόσον περιγράψουμε καταρχήν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τα προϊόντα το πλακάκι. Τι τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει για να είναι ένα πολύ καλό πλακάκι. Στην συνέχεια θα πρέπει να το επικολλήσουμε πάνω να γίνει η επικόλληση πλακιδίων. Καθοριστικό ρόλο όσον αφορά μια ασφαλή επικόλληση των πλακιδίων, παίζει η κόλλα των πλακιδίων. Εμείς αναφέρουμε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατηγορίας C2TES1. Είναι η βέλτιστη κόλλα που εν πάση περιπτώσει διασφαλίζει μια ποιοτική εφαρμογή των πλακιδίων. Εδώ έχουμε ένα άρθρο στο οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε πάνω στις λεπτομέρειες της τοποθέτησης πλακιδίων.

Εργασίες ανακαίνισης

Αν λοιπόν κάποιος δεν αναφέρει στην συγκεκριμένη περίπτωση ένα παράδειγμα υπάρχουν άπειρα αν θέλετε παραδείγματα για όλες τις εργασίες ανακαίνισης. Είναι πολλές οι εργασίες ανακαίνισης, πολλά τα υλικά. Δεν αναφέρει τι κόλλα θα χρησιμοποιήσει αυτό σημαίνει ότι κατά την εφαρμογή κατά την διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης. Δεν υπάρχει κάποια δέσμευση της εταιρείας η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη κόλλα. Δηλαδή έχει την διακριτική ευκαιρία ας πούμε την ευσυνειδησία του εργολάβου ο οποίος παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών να πάρει μια οποιαδήποτε κόλλα που γουστάρει. Δεν μπορεί να του πει ούτε ο ιδιοκτήτης τίποτα. Αν θα του πει κάτι ότι αυτή η κόλλα που πήρες δεν είναι ποιοτική, δεν είναι καλή θα το απαντήσει αυτός ότι ξέρεις κάτι δεν αναφέρομαι κάτι στην συγγραφή των υποχρεώσεων που να περιγράφει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας κόλλας. Είναι στην ευχέρειά μου να πάρω όποια θέλω. Και στην συνέχεια μπορεί να του πει ότι ξέρεις κάτι αν θέλει να βάλεις μια καλύτερη κόλλα, βγάλε από την τσέπη 200-300 ευρώ για να πάρουμε μια πιο αυξημένη κόλλα. Αν αυτό όμως αυτό γίνει σε όλο το φάσμα της ανακαίνισης σε 15 διαφορετικές εργασίες που θα γίνουν στην οικοδομή. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση ο ιδιοκτήτης θα αναγκαστεί να βάλει το χέρι του στην τσέπη του για κάθε μία εργασία η προκειμένου να βελτιστοποιήσει αν θέλεις την ποιότητα της εργασίας. Λόγω το ότι η προσφορά δεν έχει αναφέρει λεπτομερειακά τι ακριβώς υλικά και προϊόντα και πως θα γίνουν οι εργασίες σε μια ανακαίνιση σπιτιού. Είναι λίγο το “φλου” ας πούμε, έχει την δυνατότητα αν θέλετε αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθησης της εταιρείας να κάνει ότι θέλει χωρίς να μου πει ο ιδιοκτήτης ότι ξέρεις κάτι αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι έτσι. Πολύ απλά του απαντάει ότι εγώ αυτά βάζουμε, αυτά χρησιμοποιούνται, τι να κάνουμε αν θες καλύτερα πλήρωσε. Εδώ περιγράφουμε αναλυτικά τις εργασίες ανακαίνισης.

Αξιολόγηση της ποιότητας των εργασιών

Άρα είναι μια παράμετρος που πρέπει να προσεχτεί παρά πολύ συν το γεγονός ότι πρέπει να αιτιολογηθούν. Έτσι επιγραμματικά μια εταιρεία αν θέλει να κάνει κάποιος μια αξιολόγηση εταιρείας για να βρει την καλύτερη εταιρεία θα πρέπει να την αξιολογήσουμε βάση τα έργα τα οποία έχει στην ιστοσελίδα της. Επίσης να αξιολογήσουμε την εταιρεία ανακαινίσεων με βάση τα σχόλια των πελατών τα οποία υπάρχουν εάν κάποιος αναρτήσει στην ιστοσελίδα του. Αξιολογώντας βέβαια αν αυτά είναι τεχνικώς βγαλμένα ή αν είναι γνήσια. Αυτό μπορεί να το διακρίνει κάποιος αξιοποιώντας το ένστικτο του. Αξιολογείς αν θέλεις και την ιστοσελίδα του καθενός υπό την έννοια ότι είναι μια ιστοσελίδα η οποία λέει ότι ξέρεις κάτι εμείς είμαστε οι καλύτεροι και κάνουμε αυτά και αυτά και ελάτε να σας δώσουμε προσφορά κλπ. Αυτό δεν λέει τίποτα το ζήτημα είναι μια πλήρης ιστοσελίδα θα πρέπει να προσφέρει ενημέρωση. Και αυτή είναι η κατεύθυνση του google. Είναι τα κριτήρια τα οποία επιλέγει το google για να μπορεί να σε βάζει στην πρώτη σελίδα ή όχι αξιολογώντας την πληροφόρηση, την ποιότητα της πληροφόρησης την οποία προσφέρεις στον κόσμο. Άρα και αυτό είναι ένα κριτήριο και ένα άλλο κριτήριο βέβαια, το βασικό κριτήριο είναι η ευσυνειδησία του καθενός υπεύθυνου που θα αναλάβει το έργο. Γιατί βεβαίως αν θέλει έχει την δυνατότητα να παραπλανήσει ή να γράφει συγκεκριμένα πράγματα τι θα εκτελέσει. Αλλά επί της ουσίας να μην εκτελεί αυτά γιατί είναι δύσκολο δεν μπορεί να γνωρίζει ο καθένας βασικές λεπτομέρειες. Και δεν μπορεί να το ελέγξει και κατά πόσο θα εφαρμόσει έστω και αυτά που γράφει. Άρα εκεί επιστρατεύεις στο ένστικτο σου. Δεν έχεις την δυνατότητα να υπάρχει κάποια πρακτικά κριτήρια αξιολόγησης. Λειτουργεί και κατά πόσο πως μου κάθεται στην “φάτσα”. Δηλαδή πως μου αρέσει εμένα μου έκατσε αυτό γιατί εκτιμώ ότι είναι ειλικρινής είναι έτσι αλλιώς, είναι και αυτό ένα κριτήριο.

Ανακαίνιση σε παλιό σπίτι

Και τώρα στην συνέχεια κατά την γνώμη μου πως επιλέγοντας κάποιος μια εταιρεία με τα κριτήρια τα δικά του που επιλέγει ο καθένας. Σαφώς τι πρέπει να προσέξει στην συνέχεια κατά την εκτέλεση των εργασιών. Τι υποδείξεις πρέπει να κάνει και τι είναι εκείνο το οποίο είναι χρήσιμο και θα πρέπει να δώσει βάση και ιδιαίτερη σημασία. Πιστεύω ότι το βασικότερο κριτήριο σε μία ανακαίνιση σε ένα παλιό σπίτι είναι τα δομικά στοιχεία του σπιτιού. Και όταν λέω δομικά στοιχεία τι εννοώ, τα επιχρίσματα, τα δάπεδα, οι τσιμεντοκονίες, οι οροφές τα μπετά, τα χρώματα. Και όλα αυτά θα πρέπει δηλαδή πριν ξεκινήσουν οι οποίες εργασίες να ελεγχθούν τα δομικά στοιχεία. Να γίνει έλεγχος όσον αφορά κατά πόσο είναι σαθρά ή θρυμματίζονται ή αποκολλιούνται. Να ελεγχθεί οτιδήποτε σχετικό με αυτό ή συνδυασμός όλων αυτών. Διότι είναι ένα συχνό φαινόμενο, ένα παλιό σπίτι λόγω το ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατασκευάστηκε δεν ήταν όπως ήταν σήμερα. Και το γεγονός ότι το πέρασμα των χρόνων οι υγρασίες και ορισμένα συμβάλλουν ούτως ώστε να χάσουν τα υλικά αυτά να χάσουν τις ιδιότητες του. Παραδείγματος χάρη έχουμε δει επιχρίσματα όταν αρχίζει να σκάβει ο υδραυλικός ή ο ηλεκτρολόγος εφόσον κάνει μια γραμμή και δονηθούν και λίγο από το κομπρεσέρ εκεί να είναι έτοιμα να αποκολληθούν κλπ. Έχουμε δει τσιμεντοκονίες το δάπεδο που όταν βγάλουμε τα πλακάκια και θέλουμε να βάλουμε καινούργια πλακάκια που είναι σαθρές. Έτσι περίπου σαν χώμα. Με ένα κατσαβίδι το τρυπάς και αυτό σηκώνεται. Έχουμε δει χρωματισμούς οι οποίες το βλέπεις οπτικά και λες εντάξει βαμμένο είναι το σπίτι καλά αλλά άμα βάλεις μια σπάτουλα από κάτω και αποκολλιέται όλο το πακέτο όλοι οι χρωματισμοί. Εαν αυτά λοιπόν τα στοιχεία που υπάρχουν στις περισσότερες παλιές οικοδομές δεν επισκευαστούν με τον κατάλληλο τρόπο και με τα καλύτερα υλικά, τα δομικά στοιχεία του σπιτιού ούτως ώστε να διασφαλιστεί το γεγονός ότι αυτή την στιγμή τα επιχρίσματα σε κάποια σημεία τα οποία ήταν προβληματικά τα ανανεώσαμε τα επισκευάσαμε, η τσιμετοκονία που θα κολλήσουμε τα δάπεδα πρέπει να ρίξουμε ρητίνες διήθησης. Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά εν πάση περιπτώσει που μπορείς να φτιάξεις όλες αυτές τις παθογένειες και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα δομικά στοιχεία. Ούτως ώστε να ξεκινήσεις ότι το υπόβαθρο του σπιτιού, το σκελετό του σπιτιού που στηρίζετε όλο το σπίτι, τον έχω επισκευάσει με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε δεν θα έχω στην συνέχεια φαινόμενα τα οποία να μου δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή φαντάσου να επισκευάσει κάποιος τα μερεμέτια δηλαδή τα σκαψίματα που κάνει ο ηλεκτρολόγος. Και ο τρόπος με τον οποίο θα μου τα επισκευάσει δηλαδή έχουν κουνηθεί ήδη αυτά τα επιχρίσματα εκεί πέρα. Λοιπόν αν πάρει ένα κοινό ασβεστοκονίαμα και επισκευάσει όλα αυτά δεν έχει κάνει τίποτα επί της ουσίας. Το παλιό με το καινούργιο δεν έχει ξεκολληθεί. Απλώς εφάπτεται. Αυτό σημαίνει ότι στην πορεία όλες αυτές οι παρεμβάσεις που γίναν θα δημιουργηθούν ρηγματώσεις, αποκολλήσεις κλπ. Εδώ γράφουμε τι πρέπει να προσέξετε σε μια ανακαίνιση παλαιού σπιτιού.

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών ανακαίνισης

Έχουμε βίντεο για αυτό σας λέμε να δείτε και την ιστοσελίδα του καθενός μέσα στην ιστοσελίδα μας στην Enfe.gr που περιγράφει για κάθε μία εργασία. Εκεί θα δείτε τι ρητίνες πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Με ποιον τρόπο πρέπει να χρησιμοποιηθούν ούτως ώστε να βελτιστοποιηθεί αν θέλετε ο σκελετός τα δομικά στοιχεία του σπιτιού όλα. Και να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι έχουμε ξεκαθαρίσει ότι έχουμε επιδιορθώσει ότι έχουμε κατασκευάσει το σκελετό του σπιτιού. Παραδείγματος χάρη πάω λίγο και στα χρώματα. Πολλές φορές τα χρώματα στις περισσότερες περιπτώσεις βάζεις μια σπάτουλα και ξεκολλάνε τα χρώματα. Τα παλιά χρώματα γιατί εκεί δεν υπήρχαν αστάρια, δεν υπήρχαν όλα αυτά. Υπήρχε μια εφαρμογή ποιος ξέρει τι χρώματα θα μπορούσαν να μπουν κτλ. Το ένα πάνω στο άλλο, 2-3 στρώματα μέχρι από την διαδρομή του σπιτιού από τότε που φτιάχτηκε μέχρι τώρα. Με συνέπεια απλώς τα χρώματα να στέκονται αλλά να μην έχουν πρόσφυση προς τον υπάρχοντα σοφά. Αν λοιπόν βάλουμε άλλο ένα στρώματα πάνω σε αυτό το χρώμα θα το βαρύνουμε λίγο περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι μετά από λίγο να σκάει. Φαντάσου κάποιος ο οποίος έχει φτιάξει ανακαινίσει το χώρο του. Να έχει ανακαινίσει το σπίτι του να μένει μέσα κτλ. Να αρχίσουν να δημιουργούνται σώματα και τέτοια προβλήματα στην συνέχεια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν θα πρέπει να αποκολληθούν τα χρώματα να φύγουν όλα τα χρώματα. Να σπατουλαριστεί το σπίτι και να μπουν καινούργιοι χρωματισμοί. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν και να κατασκευαστούν πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τις βασικές εργασίες. Άρα είναι ένα στοιχείο όμως αυτό η επισκευή των δομικών στοιχειών το οποίο κανένας δεν αναφέρεται κανένας δεν δίνει σημασία. Απλώς μπαίνεις στην διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών υδραυλικά, ηλεκτρικά, μπάνια, κουζίνες, ντουλάπες κλπ. Καλά όλα αυτά θα γίνουν στην συνέχεια επιλογές από όλα αυτά. Αλλά όταν όλα αυτά μπουν σε κάποια εφαρμοστούν σε κάποια δομικά στοιχεία τα οποία είναι σαθρά δηλαδή είναι έτοιμα να αποκολληθούν. Είναι έτοιμα να πέσουν δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί στην πορεία θα τελειώσει το σπίτι θα το παραλάβει ο ιδιοκτήτης θα το παραδώσει. Ο εργολάβος θα πάρει τα λεφτά του. Αλλά στην πορεία ο ιδιοκτήτης μετά από 1-2 χρόνια θα αρχίσει να έχει θέματα να ξανά παρακατασκευάζει να ξανά φτιάχνει κλπ.

Ανακαινιση υδραυλικων

Επομένως αυτό το πράγμα που θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δομικά στοιχεία του σπιτιού κατασκευάστηκαν. Και από εκεί και μετά προχωράμε στις επόμενες εργασίες που πειραματικά θα πω τώρα βέβαια. Γιατί στον άλλο οδηγό ανακαίνισης ο οποίος υπάρχει στην ιστοσελίδα μας αναφέρουμε χαρακτηριστικά και με λεπτομέρειες πως πρέπει να εκτελεστεί η εργασία. Κάθε μία εργασία καθώς στην συγγραφή υποχρεώσεων καθώς και στα πακέτα μας που είναι μέσα στο ίντερνετ. Εκεί αναφέρουμε χαρακτηριστικά πως ακριβώς πρέπει να γίνουν οι εργασίες. Εν τάχει λοιπόν και περιλήψεως ξεκινάμε με την ανακαίνιση για κάθε μία εργασία θα πω 2-3 λέξεις. Λίγο επιγραμματικά για την συντομία του χρόνου ξεκινάμε με τα υδραυλικά, τα ηλεκτρολογικά. Ανακατασκευάζουμε, ακυρώνουμε ότι παλιό υπάρχει υδραυλική αποχέτευση, υδραυλικές σωληνώσεις, αποχετεύσεις τα ηλεκτρικά όλες οι καλωδιώσεις. Τα πετάμε όλα και φτιάχνουμε μια καινούργια υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση με τις προδιαγραφές που αναφέρουμε σε άλλα βίντεο. Τώρα δεν θα πω τι θα πρέπει ακριβώς οι προδιαγραφές ανακαίνισης υδραυλικών γιατί θα τραβήξει πάρα πολύ το βίντεο.

Η άποψη του ιδιοκτήτη του σπιτιού

Στην συνέχεια αρχή μπαίνει στην διαδικασία ο ιδιοκτήτης να πάει να επιλέξει υλικά και προϊόντα. Στην συγγραφή υποχρεώσεων που έχουμε εμείς που γράφουμε το λέμε. Παραδείγματος χάρη ότι μπορεί να επιλέξεις προϊόντα με τα άλλα χαρακτηριστικά και με την τάδε αξία. Παραδείγματος χάρη του γράφουμε ότι πλακάκια καλύπτουμε μέχρι 26 ευρώ. Ενδεικτικά μπορεί κάποιος να πάει στην εταιρεία και να πάει να επιλέξει τα προϊόντα του μέχρι το πόσο το οποίο του περιγράφουμε. Και βέβαια έχουμε φροντίσει ούτως ώστε οι αξίες των υλικών και των προϊόντων τα οποία τοποθετούμε να έχουν τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία θα τεκμηριώνουν το γεγονός ότι αν εφαρμοστούν όλα αυτά με αυτές τις προδιαγραφές το σπίτι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Στη συνέχεια υπό την έννοια ότι αν εφαρμοστούν αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα προϊόντα μέχρι την τιμή την οποία του γράφουμε. Παράδειγμα πλακάκια μέχρι του 26 ευρώ. Με 26 ευρώ λοιπόν μπορεί να βρει κάποιος ένα πλακάκι το οποίο είναι ποιοτικό ένα καλό πλακάκι το οποίο θα είναι ένα ποιοτικό πλακάκι. Άρα ξεκινάει με βάση ότι δεν θα χρειαστεί να βάλει το χέρι στην τσέπη για να αναβαθμίσει τίποτα ή να βελτιώσει κάτι. Διότι βάση προδιαγραφών αυτά τα οποία έχουμε στην συγγραφή υποχρεώσεων έχουν αυτήν την ποιότητα που παραπέμπει στο γεγονός ότι θα το κατασκευάσει στο σπίτι και στην συνέχεια δεν θα έχει θέμα και προβλήματα.

Επιλογή υλικών

Άρα λοιπόν μπαίνει στην διαδικασία να επιλέξει προϊόντα και υλικά. Ειδικά τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν. Προϊόντα επίσης να διαλέξει και για το μπάνιο όπως θα είναι οι λεκάνες της τουαλέτας του έπιπλου μπάνιου κλπ. Εκεί πάλι στην συγγραφή υποχρεώσεων γράφουμε και λέμε ότι πόσο είναι το ποσό το οποίο καλύπτουμε για κάθε προϊόν το οποίο θα τοποθετηθεί. Παραδείγματος χάρη έπιπλο μπάνιου, γράφουμε ότι καλύπτουμε έπιπλο μπάνιου μέχρι 600 ευρώ από το εργοστάσιο το οποίο συνεργαζόμαστε. Πάει εκεί πέρα στο εργοστάσιο βλέπει το προϊόν ξέρω εγώ. Και από εκεί και μετά επιλέγει αυτό που ακριβώς θέλει μέχρι που το ποσό που το γράφουμε. Και επιπλέον του γράφουμε την δυνατότητα εάν και εφόσον θέλει να επιλέξει κάτι πιο εξελιγμένο ή πιο μεγάλο πιο ακριβό. Και με παράδειγμα το έπιπλο μπάνιου καλύπτουμε παραδείγματος χάρη μέχρι 600 ευρώ. Εαν ο άλλος διαλέξει ένα πολύ καλό έπιπλο μπάνιου δεν ξέρω τι μπορεί να διαλέξει που κάνει 1200 ευρώ δηλαδή 600 ευρώ πιο πάνω από την τιμή την οποία καλύπτουμε εμείς. Αν θέλει κάποιος να το κάνει στην συγκεκριμένη περίπτωση του παρέχουμε την δυνατότητα αν επιλέξει ένα προϊόν το οποίο θα είναι πιο ακριβό η διαφορά μεταξύ της τιμής της οποίας του δίνουμε εμείς και του ποσού το οποίο το βρήκες στην αγορά του δίνουμε την δυνατότητα να πληρώσει του 50% στην συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή αν κάποιος πάει και επιλέξει ένα έπιπλο μπάνιου και επιλέξει να έπιπλο μπάνιου το οποίο κάνει 1000 ευρώ εμείς του καλύπτουμε 600 ευρώ. Η διαφορά που προκύπτει είναι 400 ευρώ. Εμείς λοιπόν του λέμε ότι από τα 400 ευρώ θα μας δώσεις το 50% δηλαδή θα πληρώσει το μισό. Είναι μία επιπλέον διευκόλυνση και αυτό έχουμε την δυνατότητα βεβαίως να το κάνουμε. Γιατί δεν θέλουμε να βγάλουμε από την μύγα ξύδι. Επειδή λόγω της κατανάλωσης οι οποίες έχουμε και του υψηλού ρυθμού των εργασιών το οποίο έχουμε, καταφέρει και την δυνατότητα να έχουμε πολύ μεγάλες εκπτώσεις από τις εταιρείες, κατασκευαστικές εταιρείες ή προμηθεύτηκες εταιρείες κλπ. Αυτή την όποια έκπτωση έχουμε το 50% ας πούμε αυτό δεν το κοιτάμε να το βάλουμε και να πούμε ότι ξέρεις κάτι θα βγάλουμε 200 ευρώ από την υπέρβαση που έκανε ο άλλος επιλέγοντας ένα μπάνιο κατά 400 ευρώ πιο ακριβό. Άρα θα βγάλουμε και 200 ευρώ και από εκεί. Όχι δεν θέλουμε να βγάλουμε από εκεί. Του λέμε ότι ξέρεις κάτι όσο πληρώνουμε εμείς δηλαδή το πληρώνουμε το 50%. Πληρώνουμε επιπλέον εμείς 200 ευρώ τόσο θα μας δώσεις. Δεν χρειάζεται να βγάλεις. Από εκεί πέρα ότι είναι να βγάλουμε θα το βγάλουμε από την ανακαίνιση και δεν πάμε να βγάλουμε από την μύγα ξύδι.

Ανακαίνιση κουζίνας

Είναι πολλές τέτοιες λεπτομέρειες που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Και θα πρέπει να δεις συνεκτίμηση και να της δει κάποιος ας πούμε στην συνέχεια. Συνεχίζοντας από εκεί και μετά πάμε στην επιλογή κουζίνας, ντουλάπες κλπ. Για την ανακαίνιση της κουζίνας συνεργάζεσαι με τον οποίο έχουμε υπεύθυνο στην εταιρεία για την κατασκευή και των κουζινών και των ντουλαπιών κλπ. Μπαίνει μια συνεργασία του ιδιοκτήτη μαζί με τον “κουζινά”. Εκεί φτιάχνετε το σχέδιο σε 3D το σχέδιο το οποίο δίνεται στον ιδιοκτήτη από ον “κουζινά” ή τον υπεύθυνο της εταιρείας μας. Μπορεί να τεθούν υπόψιν του ιδιοκτήτη 2-3 προτάσεις. Εναλλακτικές προτάσεις για να δοθεί η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να επιλέξει ποια είναι η καλύτερη πρόταση. Προχωρώντας λοιπόν στην διαδικασία με την διευκόλυνση του υπεύθυνου του δικού μας καταλήγουν στο σχέδιο της κουζίνας. Και από εκεί και μετά επιλέγει ο ιδιοκτήτης τα υλικά της κουζίνας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν τα χρώματα κλπ. Το ένα και το άλλο κάνει τις επιλογές του δηλαδή με βάση όσο του αναφέρουμε στην συγγραφή υποχρεώσεων όπως ακριβώς το περιέγραψα προηγουμένως.

Ανακαίνιση μπάνιου

Στην συνέχεια πάμε στο μπάνιο, στο μπάνιο λοιπόν τι κάνουμε εκεί ο ιδιοκτήτης θα μπει να επιλέξει μια καλή λεκάνη, ένα καλό έπιπλο μπάνιου εκεί επιλέγει και προχωράει. Τα συνεργεία μας διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανακαίνιση μπάνιου.

Πόρτες και πτυσσόμενα κάγκελα

Επίσης θα πρέπει να επιλέξει μέσα από το εργοστάσιο το οποίο συνεργαζόμαστε εσωτερικές πόρτες και πόρτα ασφαλείας για να έχει την δυνατότητα από μία σειρά σχεδίων και χρωμάτων να επιλέξει αυτό το οποίο ταιριάζει πιο πολύ στο χώρο του. Η εσωτερική πόρτα βελτιώνει πολύ την αισθητική του σπιτιού. Ενώ η θωρακισμένη πόρτα και τα πτυσσόμενα κάγκελα ενισχύει την ασφάλεια. Τα πτυσσόμενα κάγκελα μας επιτρέπουν να αφήνουμε ανοιχτό το πατζούρι αλλά και την μπαλκονόπορτα το βράδυ που κοιμόμαστε. Το ζήτημα της ασφάλειας είναι εξαιρετικά σημαντικό και ενισχύεται σημαντικά όταν χρησιμοποιήσουμε πτυσσόμενα κάγκελα.

Κουφώματα αλουμινίου

Είναι σημαντικό να επιλέξουμε τα κατάλληλα κουφώματα αλουμινίου για να πετύχουμε το τέλειο αποτέλεσμα σε μια ανακαίνιση. Έχουμε μακροχρόνια συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες κατασκευής κουφωμάτων από αλουμίνιο. Η σημασία των κουφωμάτων αλουμινίου οφείλεται στη θερμομόνωση που παρέχουν στο ανακαινιζόμενο σπίτι. Προστατεύουν από το κρύο το χειμώνα και από τη ζέστη το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου μας βοηθούν να εξοικονομήσουμε χρήματα από τη θέρμανση το χειμώνα και από τον κλιματισμό το καλοκαίρι. Θα μπορούσαμε ισοδύναμα να τοποθετήσουμε και κουφώματα κατασκευασμένα από pvc. Και αυτά παρέχουν θερμομόνωση. Κρίνουμε εντελώς απαραίτητη την αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων με σύγχρονα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου.

Ανακαίνιση στα χρωματα

Και τελειώνοντας φτάνουμε στο θέμα της ανακαίνισης των χρωματισμών. Ο ιδιοκτήτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει τα χρώματα τα οποία ταιριάζουν κατά την γνώμη του στο χώρο του. Εκεί βέβαια οι χρωματισμοί θα γίνουν υπό την προϋπόθεση ότι το υπόστρωμα πάνω στο οποίο θα εφαρμοστούν τα καινούργια χρώματα. Όπως είπα προηγουμένως σε αυτό το βίντεο θα πρέπει να έχει στερεοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται φαινόμενα αποκόλλησης. Για να είναι σίγουρος ότι θα βαφτεί το σπίτι και ότι στην συνέχεια δεν θα έχει ρηγματώσεις, αποκολλήσεις κλπ. Αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί πριν και αν απαιτηθεί αν έχουν καλή πρόσφυση τα χρώματα θα πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα χρώματα να σπατουλαριστεί το σπίτι και να βαφτεί.

Προδιαγραφές ανακαίνισης σπιτιού

Γενικά με όλες αυτές τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές ανακαίνισης σπιτιού που σας προανέφερα. Και σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρουμε σε άλλα βίντεο τα οποία συνδέεται το ένα με το άλλο. Διότι έχουν κοινή συνιστάμενη. Που η συνισταμένη είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα παραχθεί να ενημερωθεί ο κόσμος ότι με ποιον τρόπο πρέπει να εκτελεστούν οι εργασίες τι υλικά και τι προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υπάρχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με αντοχή και διάρκεια στο χρόνο.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ. Μετατρέπουμε το παλιό σας σπίτι σε νεόδμητο.