Πολιτική Επιστροφών

9.1 Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του www.enfe.gr/eshop:

1) Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά από τα παραγγελθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.

2 )Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος είναι κατεστραμμένο, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του.

Σε όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση του www.enfe.gr/eshop/   θα πραγματοποιείται είτε με δικά της μεταφορικά μέσα είτε μέσω της συνεργαζόμενης της courier.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση, αλλιώς ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αρνηθεί νομίμως τα δύο προηγούμενα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από το www.
enfe.gr/esop/ . Σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας το www.enfe.gr/esopθα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη του www.enfe.gr/esop πλέον. Το www.enfe.gr/esopκατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού.

Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση του www.enfe.gr/esop/ τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας και εφόσον υπάρξει ενημέρωση της εταιρείας.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το www.enfe.gr/esopέχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

9.2 Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (2) εργασιμων ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.

Το 
.enfe.gr/esop κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε και την παραλαβή του προϊόντος.

 

9.3 Δικαίωμα Υπαναχώρησης:

Από αρχική υποβολή της παραγγελίας του πελάτη μέχρι και προθεσμία 3 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος.                                                                       Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά προς το.enfe.gr/esop/ 

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, το enfe.gr/esop/ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στο 
enfe.gr/esop/ το τίμημα από την Τράπεζα, το enfe.gr/esop/ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη.

Το enfe.gr/esop/ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση του πελάτη με την τράπεζα.


Το enfe.gr/esop/ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε και την παραλαβή του προϊόντος.

Δεν επιστρέφονται δαπάνες μεταφορικών και παράδοσης και ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέφει τα προϊόντα εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση.  

 

Ακύρωση μιας παραγγελιάς

Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελιάς (ολικά ή μερικά), θα πρέπει να αποστείλετε email με τους λόγους ακύρωσης, το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό της παραγγελίας σας. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μόνο εντός 24 ωρών από την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

Έξοδα τα οποία ενδεχομένως προκύπτουν από την ακύρωση της παραγγελίας, βαραίνουν τον αγοραστή και θα αφαιρούνται από το ποσό το οποίο ενδέχεται να επιστραφεί στον αγοραστή.

 

 

Επιστροφές Προϊόντων

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας τηλεφωνικά ή με email, εντός 3 ημερών (Δικαίωμα Υπαναχώρησης), και μετά από σύμφωνη απάντηση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας στο email σας, για την αποστολή των εμπορευμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί πάντοτε η κατοχή και παράδοση μαζί με το προς επιστροφή εμπόρευμα το εκδοθέν κατά την αγορά παραστατικό και η αρχική συσκευασία του προϊόντος και το ίδιο το προϊόν να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Στην περίπτωση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης, όλα τα έξοδα αποστολης και επιστροφής επιβαρύνουν τον αποστολέα.

Στις περιπτώσεις που, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παραγγέλθηκε (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή), ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παράδοσης. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί. Στις περιπτώσεις αυτές το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στη έδρα του καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιστρεφόμενα προϊόντα επιστρέφονται από τον πελάτη προς το κατάστημα με τον ίδιο τρόπο και την ίδια εταιρεία μεταφορών που τα παρέλαβε.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλ. να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων για τα οποία έχει συμφωνηθεί η επιστροφή των χρημάτων σας, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Αν δεν πραγματοποιηθεί η επιστροφή στις παραπάνω ημερομηνίες, η επιστροφή ή η αντικατάσταση του προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή. Οι Αλλαγές-επιστροφές για τα προϊόντα που έχουν συμφωνηθεί για την αλλαγή τους θα γίνεται με προϊόντα μέχρι ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη αποζημιώσεως ή χαμένων κερδών κ.α, για τα προϊόντα που υπόκεινται σε αντικατάσταση ή αλλαγή, αν αυτό στον χρήστη ή στις εταιρίες, κατά την άποψη τους, τους προξένησε κάποιο είδος ζημιάς.


Σημ. Τα προς επιστροφή χρήματα θα σας αποσταλούν εφόσον παραλάβουμε πίσω τα επιστρεφόμενα είδη και εφόσον είναι σε άριστη κατάσταση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω στο ‘άρθρο 9. Επιστροφές Προϊόντων ’ των όρων χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και εφόσον έχει προηγηθεί η αποστολή του Έντυπου Υπαναχώρησης.

Εντυπο υπαναχώρησης :
Θα ήθελα με την παρούσα να σας γνωστοποιήσω ότι υπαναχωρώ από την σύμβαση μου πώλησης των ακόλουθων αγαθών:…………………………., τα οποία παραγγέλθηκαν στις …………….. και τα οποία παρελήφθησαν στις ……………….

Όνομα Καταναλωτή

Διεύθυνση Καταναλωτή

Υπογραφή καταναλωτή

Ημερομηνία