Ανακαίνιση με ρηγματώσεις

Εδώ έχουμε να κάνουμε ανακαίνιση με ρηγματώσεις. Απάντηση στο ερώτημα της αντιμετώπισης των ρηγματώσεων. Στο σπίτι μου έχουν εμφανιστεί ρηγματώσεις ή έχουν αποκολληθεί τμήματα των επιχρισμάτων οροφής. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως πρέπει να το επισκευάσω;

Ανακαινίσεις στην Enfe.gr

Αυτό είναι ένα θα μπορούσα να πω συνηθισμένο φαινόμενο. Εμείς το αντιμετωπίζουμε συχνά στις ανακαινίσεις στην Enfe.gr. Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο συνήθως σε παλιά σπίτια. Πολλές φορές ενδεχομένως αυτό να μην φαίνεται. Δηλαδή να μην έχει αρχίσει δηλαδή είναι ανάλογα σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Έχουμε συναντήσει περιπτώσεις όπου υπάρχουν ρηγματώσεις στο σοφά. Άλλες περιπτώσεις ανακαινίσεων με ρηγματώσεις στην οροφή. Επίσης περιπτώσεις ανακαινίσεων σε σπίτια που έχουν αποκολληθεί τμήματα. Αλλά και ανάγκη ανακαίνισης σε περιπτώσεις που έχουν αποκολληθεί μεγάλα τμήματα. Στην enfe.gr έχουμε την τεχνογνωσία για να επισκευάσουμε κάθε ανάγκη ανακαίνισης σπιτιού.
ανακαίνιση σπιτιού ανακαίνιση σπιτιού

Επισκευή των ρηγματώσεων

Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν για να κάνουμε επισκευή των ρηγματώσεων πρέπει να δούμε πόση είναι η ζημιά. Εξετάζουμε αν θέλετε και με ποιον τρόπο θα πρέπει να κινηθούμε στην συνέχεια ούτως ώστε να κάνουμε μια επισκευή. Ούτως ώστε να εξαφανίσουμε αν θέλετε αυτό το φαινόμενο. Παίρνουμε και χτυπάμε την οροφή με ένα ξύλο ή με κάποιο αντικείμενο. Θέλουμε να δούμε αν ο σοφάς έχει φουσκώσει. Εξετάζουμε σε ποιο βαθμό έχει γίνει αυτό. Όταν θα ακούσεις ένα θόρυβο που σου δείχνει ότι ακούγεται. Αυτό σημαίνει ότι ο σοφάς έχει φουσκώσει. Σε αυτή την περίπτωση εξετάζουμε σε μεγάλο βαθμό είναι πόσο τμήμα της οροφής αφορά. Δηλαδή αν αφορά ένα τμήμα της οροφής συγκεκριμένο. Ή εάν αφορά όλη την οροφή. Αυτό κατά περίπτωση το ψάχνουμε και το βρίσκουμε αν θέλετε που ακριβώς και πόσο είναι η ζημιά.
Ανακαίνιση με ρηγματώσεις Ανακαίνιση με ρηγματώσεις

Που οφείλονται οι ρηγματώσεις

Ας εξετάσουμε στη συνέχεια που οφείλονται οι ρηγματώσεις. Τώρα που οφείλεται αυτό το πράγμα στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται στο γεγονός ότι όταν έπεφταν τα μπετά την περίοδο που γινόταν το σπίτι δεν υπήρχαν ορθοτές κάτω από τα σίδερα της πλάκας και το μπετό δεν δονίστηκε καλά. Με συνέπεια τα σίδερα να μην έχουν χωθεί ας πούμε μέσα στην πλάκα οροφής. Δηλαδή μέσα στο σκυρόδεμα. Αλλά να εμφανίζονται και να φαίνονται και να είναι ορατά αν θέλετε από το κάτω μέρος του σκυροδέματος.

Πως εφαρμόστηκε ο σοφάς πάνω στο σκυρόδεμα

Στην συνέχεια εφόσον εφαρμόστηκε ο σοφάς πάνω στο σκυρόδεμα εδώ υπάρχει μια συμβατότητα. Ο ασβέστης που περιέχει ο σοφάς δεν είναι συμβατός με το σίδερο. Και σε περίπτωση που ο ασβέστης έρχεται επαφή αν θέλετε με το σίδερο το αποτέλεσμα είναι το σίδερο αρχίζει να σκουριάζει. Αυτό βεβαίως εάν θέλετε υπάρχει και υπάρξει και υγρασία. Αυτό σημαίνει δηλαδή οτι δεν έχει γίνει καλή μόνωση της ταράτσας. Και επειδή το μπετό δεν είναι αδιάβροχο η όποια υγρασία διαπερνά το σκυρόδεμα και έρχεται σε επαφή.

Σκούριασμα των σιδήρων

Φτάνει μέχρι τα σίδερα κάτω οπότε στην περίπτωση αυτή επιταγχύνει αν θέλετε το σκούριασμα των σιδήρων. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο παράγοντες. Δηλαδή από την μία ο ασβέστης και από την άλλη η υγρασία αν υπάρχει. Θα μπορούσε να είναι μόνο ο ασβέστης και μην υπάρχει η υγρασία. Η μη συμβατότητα του ασβέστη με το σίδερο. Έχεις ένα αποτέλεσμα να σκουριάζεις το σίδερο. Και όταν τα σίδερα κάτω έχουν σκουριάσει αρχίζει να αποκολλιέται όλος ο σοφάς διότι φεύγει τμήμα του σιδήρου. Διότι η σκουριά του σιδήρου αποκολλάται από το σίδερο με συνέπεια το φούσκωμα αυτό που κάνει το σίδερο όταν σκουριάζει να δίνει την δυνατότητα στο σοφά να αποκολληθεί. Με άλλα λόγια του δίνει τη δυνατότητα να ρηγματώσει ας πούμε ή και να αποκολληθεί. Αυτό πολλές φορές βλέπουμε αν θέλουμε βλέπουμε ρηγματώσεις ας πούμε στον σοφά.

Πολλές παράλληλες ρηγματώσεις

Σε πολλές περιπτώσεις αν κοιτάξουμε την οροφή, βλέπουμε πολλές παράλληλες ρηγματώσεις η μία παράλληλα με την άλλη. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε ρηγμάτωση ακολουθεί το σίδερο όπως είναι διαμορφωμένο. Και πως ήταν τοποθετημένο όταν έπεσαν τα μπετά. Τότε που έπεσαν σε αυτή την περίπτωση το ζητούμενο είναι πως επισκευάζεται και με ποιον τρόπο πρέπει να επισκευαστεί. Ούτως ώστε να μην υπάρξει στην συνέχεια καμία περίπτωση να αποκολληθεί ή να ρηγματώσει πάλι. Γιατί εφόσον υπάρχουν αυτές οι ρηγματώσεις μπορεί να μην έχουν αποκολληθεί κομμάτια του σοφά αλλά είναι σίγουρο ότι στην συνέχεια κατά διαστήματα θα αποκολλιέται και ένα κομμάτι του σοφά. Οπότε είναι μια περιπέτεια πολύ μεγάλη. Όταν μπαίνεις στην διαδικασία λίγο λίγο να επισκευάσεις ας πούμε κάθε κομμάτι που αποκολλιέται καμιά φορά μπορεί να σου έρθει και στο κεφάλι. Έτσι ξαφνικά χωρίς να το υπολογίζεις. Όλα είναι πιθανά οπότε επιβάλλεται η επισκευή του σοφά.

Αποκόλληση σοβάδων στην ανακαίνιση

Σε αυτή την περίπτωση ανακαίνισης τι κάνουμε. Αποκολλούμε όσα τμήματα του σοφά αποκολλιούνται εύκολα. Και αν αποκολλιούνται όλος ο σοφάς τότε αποκολλούμε όλο το σοφά. Τότε ξεκινάει καλά η ανακαίνιση. Εάν αποκολλιούνται τμήματα του σοφά τότε αποκολλούμε τα τμήματα του σοφά τα οποία έχουν το πρόβλημα. Στην συνέχεια παίρνουμε ένα μίνιο, αυτό δύο συστατικών το οποίο είναι αυτό που χρησιμοποιείται στα καράβια. Και επαλείφουμε το σίδερο 2-3 φορές σε σημείο ούτως ώστε να διασφαλίσουμε με το ειδικό αυτό μίνιο ότι το σίδερο. Η σκουριά η οποία έχει θα σταματήσει εκεί και δε θα συνεχίσει να παράγει σκουριά. Στη συνέχεια θα πρέπει να επισκευαστεί αυτό. Βεβαίως σε καμία περίπτωση με ένα κοινό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα το κοινό σοφά. Διότι αν βάλουμε πάλι ασβέστη θα έχουμε πάλι τα ίδια αποτελέσματα στο βάθος χρόνου. Μπορεί όχι αμέσως αλλά σε βάθος χρόνου.
Αποκόλληση σοβάδων στην ανακαίνιση Αποκόλληση σοβάδων στην ανακαίνιση

Ανακαίνιση με έτοιμο ρητινούχο ινοπλισμένο σοφά

Σε αυτή την περίπτωση κατασκευάζουμε, κάνουμε ανακαίνιση αν θέλετε το επισκευάζουμε με έτοιμο ρητινούχο ινοπλισμένο σοφά. Ειδικό για ανακαινίσεις επίχρισμα το οποίο δεν περιέχει ασβέστη. Περιέχει όμως ίνες προπυλενίου. Περιέχει ρητίνη. Είναι ινοπλισμένο και βεβαίως πριν εφαρμόσουμε το σοφά εφόσον έχουμε περάσει με ειδικό μίνιο τα σίδερα πριν εφαρμόσουμε το σοφά καλό θα είναι με ειδική ρητίνη διήθησης. Την οποία υπάρχει στο εμπόριο με μία βούρτσα ή με ένα ρολό να περάσουμε όλη την επιφάνεια του σκυροδέματος 1-2 και 3 φορές.

Απορρόφηση ρητίνης από το σκυρόδεμα

Η ρητίνη διηθεί μέσα στο σκυρόδεμα με συνέπεια να το σκληρύνει και να το μονώνει. Όσες περισσότερες φορές το περάσουμε 2-3-4 φορές ώστε να απορροφηθεί από το σκυρόδεμα. Στη συνέχεια φτιάχνουμε ένα μείγμα ρητίνη διήθησης με τσιμέντο. Περνάμε και πάλι 2 χέρια το αφήνουμε να στεγνώσει. Ήδη αν έχει προηγηθεί η διαδικασία το σκυρόδεμα έχει σκληρυνθεί και έχει αδιαβροχοποιηθεί. Συμπεριλαμβάνονται και τα σίδερα αν θέλετε ο οπλισμός του. Και στην συνέχεια μπορούμε να εφαρμόσουμε τον έτοιμο ρητινούχο ινοπλισμένο σοφά το οποίο σας περιέγραψα. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε στην οροφή. Και βεβαίως σε αυτή την περίπτωση αν και εφόσον ακολουθηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες που προανέφερα βεβαίως. Τότε είναι σίγουρο 100% ότι η επίστρωση του νέου σοφά αν θέλετε, η επισκευή και η ανακαίνιση όπως ακριβώς την κάναμε δεν υπάρχει καμία περίπτωση στο μέλλον να επανεμφανιστεί το φαινόμενο το οποίο απαντάμε στο ερώτημα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ. Μετατρέπουμε το παλιό σας σπίτι σε νεόδμητο.